Mgr. Alena Glončáková
(1983 – Nová Baňa)

sa narodila 09.januára.1983 v Novej Bani. Vyštudovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, katedre výtvarnej tvorby v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov jednopredmetové - výtvarná výchova, v Banskej Bystrici pod vedením profesora Miroslava Brooša akad.mal. Vo svojej výtvarnej činnosti sa orientuje na oblasť objektovej tvorby, inštalácie, enviromentu, land-artu, konceptuálnemu umeniu, video-artu a  taktiež  kresby, maľby a grafiky. V súčasnej dobe pôsobí ako pedagogička na Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene na odbore animovaná tvorba a propagačná grafika.

Mgr. Viktória Pastorová
(1990 - Banská Bystrica)

sa narodila 2.februára. 1990. Je absolventkou jednoodborového štúdia výtvarného umenia Katedry výtvarnej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pod vedením Milana Sokola, prof. akad.mal. sa zamerala na problematiku umenia vo verejnom priestore a intermedialitu v súvislosti s grafickými technikami. Tieto podnety uplatnila na základe svojho vlastného pôsobenia vo svete umenia subkultúry od roku 2006, odkedy sa venovala prevažne veľkoformátovej maľbe na stenu a exhibičnej maľbe na sympóziách, festivaloch a kultúrnych podujatiach, napríklad s projektom Live Painting. V súčasnosti pôsobí v neziskovom sektore s občianskym združením Fopart, ktorému predsedá od roku 2014. V rámci svojej činnosti združenie vedie ateliér na sídlisku Sásová, ktorý je zasvätený podpore mladých v tvorbe, komunitnému rozvoju, projektovaniu a organizácii eventov na podporu umenia, voľnočasových aktivít a workshopov. Vo svojej vlastnej tvorbe sa nevenuje len jednej technike, pracuje s médiami ako sprej, olejová farba a akryl, v grafike so suchou ihlou, pričom námety sú prevažne figuratívne-ľudské a zvieracie.

Bc. Gábor Fűri
(1989 - Komárno)

sa narodil 17. mája 1989 v Komárne. Študoval na Obchodnej Akadémii v Šuranoch a neskôr na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte v odbore Sociálny rozvoj a sociálna politika. Od svojich 15 rokov sledoval svet cez hľadáčik fotoaparátu. Zlomový bod prišiel až v 1. ročníku na vysokej škole, keď vzal do rúk prvú digitálnu zrkadlovku. Fotografia a samotná technika ho učarovala až tak, že dodnes pôsobí ako fotograf na slobodnej nohe. Prešiel takmer všetkými žánrami fotografie, avšak rok 2012 priniesol prelomový bod v jeho tvorbe. Stretnutie s Máté Bence – svetoznámi akčný fotograf života vtáctva mu zmenil pohľady. Od tej svoj objektív zameriava hlavne na vtáctvo a prírodu. Pôsobí ako dobrovoľník v Stredisku Enviromentalnej výchovy Dropie, prednášal na Ekotopfilm festivale, prednedávnom vystavoval svoju zbierku fotografií zo života vtáctva. V bežnom živote sa venuje svadobnej, produktovej, športovej a reportážnej fotografii.