Zelený svet 2017 odhalí (ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017. Cieľom podujatia, ktoré organizačne zastrešuje  Slovenská agentúra životného prostredia, je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

V aktuálnom ročníku majú súťažné práce vo forme malieb, kresieb, grafík, farebných a čiernobielych filmov, animovaných filmov, či komiksov zachytiť (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta. Táto téma ponúka mladým umelcom možnosť zobraziť v ich prácach druhovo najbohatšiu a rozhodne tvarovo najpozoruhodnejšiu skupinu živočíchov. Každý druh hmyzu má v ekosystéme svoju nezastupiteľnú úlohu.  Napríklad hmyz  opeľuje kvety a tvorí hlavnú zložku potravy mnohých vtákov, netopierov a plazov. 

Informácie o súťaži sa dozviete na oficiálnej stránke zelenysvet.sazp.sk. Uzávierka súťaže je 31. marca 2017. O víťazoch následne rozhodne v apríli odborná porota. Slávnostné vyhodnotenie je naplánované o mesiac neskôr v rámci Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.  Z najúspešnejších prác pripravia organizátori putovnú výstavu, ktorá svoju cestu po Slovensku odštartuje v Banskej Bystrici v historickej budove Radnice počas filmového festivalu.