Protokol Zelený Svet 2017

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCOEurópska environmentálna agentúra.

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok 14. apríl 2017
Zasadnutie poroty 21. apríl 2017
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 22. máj 2017
Termín trvania výstavy 22. máj - 2. jún 2017