Téma 22. ročníka medzinárodnej súťaže:
(Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta

Pokúste sa zachytiť prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu krásu parkov, záhrad, ktoré zdobia nielen okolie domu, či paneláku, ale prinášajú úžitok, relax a potešenie pre oči i dušu.

Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Záštitu nad súťažou udeľuje v roku 2017 Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO a Európska envirnomentálna agentúra (EEA).

Medzinárodnú úroveň každoročne potvrdzujú veľké množstvá zaslaných výtvarných prác do súťaže. Prichádzajú z rôznych krajín (Číny, Lotyšska, Srbska, Poľska, Česka, Írska, Bieloruska, Rumunska, Španielska, Rakúska, Slovinska, Litvy, Nemecka, Kanady) a samozrejme Slovenska. Svedčí o tom aj výber najúspešnejších ročníkov súťaže:

POČET SÚŤAŽNÝCH PRÁC TÉMA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV

Rok

VÍŤAZNÉ PRÁCE

4 358

Pohľadnica pre najdrahšieho človeka

2015

Akvárium Camilla Saint-Saënsa“, animovaný film - skupinová práca žiakov, 6-16 rokov; ZUŠ, Bernolákova 26, Košice

4 385

M(i)esto pre ľudí

2014

„Bicyklovanie“, Ivan Gálik, 8 rokov, Spišská Belá
http://www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014/

4 646

Moje predstavy o svete, ktorý mám rád...

2013

Moje slniečko“, Mia Chorogwická, 5 rokov, Spišská Belá
http://www.envirofilm.sk/enviro2013/zs/index.html

6 109

Príroda v motívoch ľudovej rozprávky

2007

http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=9

4 564

Poznaj a chráň prírodu svojho okolia

1997

podklady sa nezachovali